Projektowanie w naszym rozumieniu jest sztuką dążenia do wypracowania idei będącej tematem przewodnim w pracy nad obiektem, a w konsekwencji znalezieniem najwłaściwszych rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych i technicznych.

Tworzenie dokumentacji projektowej, pokonywanie biurokratycznych barier traktujemy jako konieczny do realizacji etap, nie mniej istotny niż nadzór autorski nad powstającym obiektem.

Realia czasu i miejsca, w którym tworzymy, powodują silną presję związaną z koniecznością nieustannej analizy przyjętych rozwiązań, co skutkuje reakcją w postaci działań pozwalających na dostosowanie do zmieniających się dynamicznie warunków zewnętrznych, tak aby idea projektu pozostała do końca czytelna.