Projektowanie w naszym rozumieniu jest sztuką dążenia do wypracowania idei będącej tematem przewodnim w pracy nad obiektem, a w konsekwencji znalezieniem najwłaściwszych rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych i technicznych.

Tworzenie dokumentacji projektowej, pokonywanie biurokratycznych barier traktujemy jako konieczny do realizacji etap, nie mniej istotny niż nadzór autorski nad powstającym obiektem.

Realia czasu i miejsca, w którym tworzymy, powodują silną presję związaną z koniecznością nieustannej analizy przyjętych rozwiązań, co skutkuje reakcją w postaci działań pozwalających na dostosowanie do zmieniających się dynamicznie warunków zewnętrznych, tak aby idea projektu pozostała do końca czytelna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Dżus GK Architekci s.c. informuje, iż w ramach projektu nr RPWM.01.04.03-28-0002/18 pn. „Informatyzacja przedsiębiorstwa Dżus GK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zakupiła i wdrożyła oprogramowanie projektowe wykorzystujące technologię BIM (modelowanie informacji o budynku),
które umożliwia realizację dokumentacji projektowej w formacie 3D i wymianę danych za pomocą formatu IFC.